Články

Novinky v SDH

V sobotu 3.ledna 2015 se konala v kulturním domě v Tupci výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Veselíčko.

Přítomní členové a hosté se seznámili s bohatou kulturní a společenskou činností sboru v roce 2014, se zásahy a prací zásahové jednotky, s činností družstva mladých hasičů apod

Protože je rok 2015 rokem volebním, bylo navrženo a následně zvoleno nové složení výboru SDH:

Starostka: Monika Štenglová

Místostarosta: Roman Kliment

Velitel: Jiří Suchánek

Hospodářka: Marie Hučínová

Preventista: Ladislav Krampla

Jednatelka: Alena Bernhauerová

Vedoucí mládeže: Monika Štenglová

Členové: Dana Kramplová, Ondřej Panák, Rudolf Stržínek, Adam Šimeček a Adam Štengl

 

Určitě je třeba poděkovat bývalému starostovi Tomášovi Bernhauerovi za práci starosty, kterou vykonával 15 let a z důvodů rodinných a pracovních již dále nepokračuje  ve vedení sboru, ale nadále zůstává členem nejen sboru, ale i zásahové jednotky.

Další poděkování patří Davidovi Fridriškovi, který svědomitě vykonával funkci pokladníka.  

 

Za zmínku stojí, že SDH Veselíčko mělo k 31.12.2014 celkem 131 členů a tímto se řadí mezi největší spolek co do počtu členů v obci a také 3. největší sdružení hasičů (opět v počtu členů) v okrese Přerov.

Celé vedení, ale i ostatní členové sboru mají před sebou nelehký úkol a to je nejen zabezpečení chodu celé organizace, ale i účast na pořádání kulturních a společenských akcí v obci,  dále starost o techniku, výzbroj a výstroj , účast na školeních a další neméně důležité úkoly. K tomu je zapotřebí pomoci nejen „těch pár dobrovolníků“, ale všech členů sboru. Ať už jsou to různé brigády, pomoc při obsluze na plese, zábavě, nebo jen účast při vodění medvěda apod.

Pro lepší informovanost o dění ve sboru byly vytvořené nové webové stránky a tak se na stránkách www.sdhveselicko.cz , za které děkuji Honzovi Staňkovi, dozvíte novinky, informace a zajímavosti a také si můžete prohlédnout fotky a videa z akcí. Protože různých akcí a událostí je za námi za těch uplynulých 100 let hodně, budeme tyto informace doplňovat postupně. Pokud  kdokoliv z vás chce být „spoluautorem“ našich stránek, může svůj příspěvek zaslat mailem na adresu sdhveselicko@seznam.cz

                                                                                        za SDH Veselíčko

                                                                                        Monika Štenglová

Monika Štenglová | 07.04.2015 19:05:40

Kontakt

Sbor dobrovolných hasičů Veselíčko
751 25 Veselíčko
okres Přerov

sdhveselicko@seznam.cz

Podporuje nás

Statistiky

  • 62 Fotogalerie
  • 20 Články
  • 12 Zásahy
TOPlist