Historie

Historie

1914-1920

Datum oficiálního založení Sboru dobrovolných hasičů Ve Veselíčku je 15.května 1914. V devět hodin ráno sešli v hostinci u Braunerů naši předkové,aby si slíbili, že budou společně organizovaně bojovat proti živlům a chránit životy a majetek sousedů. Ještě v tomto roce je sbor vybaven čtyřkolovou stříkačkou od firmy Smékal v Čechách.Dále 15 kusů 20m hadic, 2 lucerny, 2 žárnice, 5 hubic, 4 savice, 2 žebře, 1 sekera, 1 lopata, 1 berlovka, 3 horny a 6 povelek + 6 šňůr, 1 lékárnička, 8 pásků pro lezce, 22 pásků pro mužstvo, 8 lehkých opasků, 8 provazů, 6 košů, 5 sekerek velitelských + 28 obyčejných, 38 přileb. Často docházelo mezi členy k názorovým střetům, což bylo vyvoláváno nepříznivým věkovým složením. Převažovali mladí členové z nichš mnozí ještě neměli 18 let. Na 6. ledna byla svolána valná hromada na níž starosta vyzval starší občany, aby se přihlásili za činné členy.

1921-1926

Rozhodující rok pro stavbu zbrojnice.V tomto roce vznik Sokolu. Stavba zbrojnice si vyžádala 23 478,72 Kč. Po 10 000 Kč dali hasiči a obec, na darech se získalo 2 300 Kč. Dříví na stavbu dal zdarma velkostatek.1924 oslavy 10. výročí založení sboru.Aktuální stav činných členů k roku 1926–34.

1927-1938

Život probíhal zaběhnutým způsobem,naši hasiči vyjížděli k požárům organizovali výlety,plesy,..Kulturní podniky v těchto letech znamenaly přínos do pokladny asi 200-300Kč z každé akce.

1939-1948

V tomto roce podán návrh na koupi automobilové stříkačky.Automobilová stříkačka zn. Praga za 22 000 Kč byla od roku 1940 pýchou veselských hasičů. Zvýšená aktivita se začala projevovat i na jeho hospodářské situaci. Zisk z pořádaných akcí byl již za rok 1948 nečekaný, a sice 38 524 Kč.

1949-1959

V roce 1949 přišlo do pokladny 26 424 Kč. Rok 1953 byl pro náš sbor nešťastný. Při požáru cihelny v Radvancích se zničila naše automobilová stříkačka „Anča“-Praga. Vodu tehdy dodával stroj stroji a jak jeden stroj za druhým selhával se naše přetížená „ Andula “ zadřela.2.3. 1956 založeno JZD,hasiči nechyběli na žádných prospěšných akcích.V roce 1957 zrušili hasičům zelené uniformy a vyměnily je za modré. Krásná červeno-žluto chromovaná Pragovka musela být přestříkána na zeleno!1959- Po delší době jsme museli opět zasahovat při lesním požáru, když hořel Riedlův kopec. V celé společnosti došlo k razantním změnám. Výsledkem byl vznik nových územních celků. Kvůli tomu jsme byli přiřazeni k OV ČSPO. To byla další z příčin, proč ukončily svou činnost starší členové. Dlouholetého funkcionáře sboru Bedřicha Hanzlíka vystřídal Břetislav Zavadil.

1960-1980

Vznik okresu Přerov. Naše automobilová stříkačka byla vyřazena a byla nám přidělena PPS 8 a později i tažné vozidlo – starou fordku.1964- Koňka byla restaurována a znovu vypadal jako nová. Pilně se cvičilo i s PPS 8. 1965- V tomto roce se sloučily obce Veselíčko a Tupec po linii lidosprávy. Ke sloučení sborů však ještě nedozrál čas! V nově zvoleném MNV, v jehož čele stál Dobroslav Polášek, měl sbor zastání a výsledkem dobré spolupráce bylo auto T 805. Po čase, opět díky iniciativě Poláška získal sbor další vozidlo Nysa, které dostal k dispozici tupecký sbor.1966- zemřel nejváženější a nejuznávanější funkcionář sboru i obecní správy, starosta Bedřich Hanzlík 1967- Po letech snažení vycvičit družstvo žáků se nakonec dala devítka chlapců z dáckého domova pod vedením Antonína Hučína. Smrt opět citelně zasáhla náš sbor 17. září 1970. Ve věku 67 let zemřel Břetislav Zavadil, úspěšný velitel.1973- V příštím roce oslaví sbor 60. výročí svého trvání. Hasiči se proto dohodli přestavět zbrojnici tak, aby vznikla společenská místnost, kuchyňka a sociální zařízení.1977- Sbor je vybaven novým agregátem PPS 12 a stávající PPS 8 je předána do JZD, kde o ni pečuje Švarc František. Z výroční zprávy pro rok 1979 lze vyčíst že sbor má 118 členů.

1981-1995

Přidělena CAS 25 RTH. Problém s umístěním tohoto objemného vozidla. Bylo dohodnuto vybudovat přístavbu ke stávající zbrojnici. Za týden bylo vše hotovo. Na OIPO bylo nahlášeno, že garážování nové CAS je zajištěno. Stavba stála 14 800 Kč a 285 hodin práce.1983- nám bylo předáno nové požární auto DV Avie – SAWIEN s PPS 12.1986- V průběhu roku se vyjíždělo k sedmi požárům. Při tom a v rámci výcviku bylo CAS 25 najeto 450 km a Avie najela 1280 km.1995- Veselíčský sbor se organizačně podílel a pomáhal zajišťovat průběh pietní akce na Zákřovském žalovu za účasti tří stovek hasičů. Výjezdová jednotka v počtu sedmi lidí pomáhala 1. června při likvidaci následků povodně v Oseku nad Bečvou.

1996-2004

Zajištění vyhodnocení VC okresu Přerov, která se konala na hřišti v Sokolské zahradě. Mladí hasiči na branném závodě v Přestavlkách obsadili 1. místo.1997- V červenci postihly Moravu katastrofální záplavy. Na odstraňování jejich následků vypomáhal i náš sbor. Na pomoc postiženým sborům odeslal náš sbor na okresní vedení 10 000 Kč. 1999- Rok na který připadaly oslavy 85 let trvání sboru, jsme zahájili velmi vydařeným plesem. V měsíci květnu obdržel jmenovací dekret z OÚ pro výkon funkce velitele br. Antonín Soldán. Funkci začal plně vykonávat od 1.6. 1999. V rámci příprav na oslavy provedli mladí již pod vedením nového velitele zevrubnou opravu koňské stříkačky, vyasfaltování základny pro PS na hřišti. Bratr Soldán zhotovil el. Časomíru s nástřikovými terči, což značně přispělo k úrovni soutěží. 2002-Tento rok byl kvůli počasí zcela mimořádný. Zničující záplavy se změnily v Čechách v katastrofu,zasaženo bylo i hlavní město Praha. Dne 22.8. byl krajským velitelstvím vyzván i náš sbor k poskytnutí pomoci a tak 23.8. jako součást Olomouckého odřadu vyjela do Prahy naše plně naložená Avie s osádkou ve složení: Richard Pachel, Jiří Hajda, Tomáš Bernhauer a Antonín Hučín.2003- Do kurzu pro vedoucí dětských kolektivů byl vyslán Marek Filipčík.2004-90. let trvání sboru.

2006

Zásahová jednotka-zařazení v JPO III. Starostou je v současné době br. Tomáš Bernhauer, velitelem br. Jiří Suchánek, vedoucím kolektivu Marek Filipčík a Vlastislav Mádr, instruktory jsou Michal Hanzlík a Roman Šimeček.

2007

V tomto roce oprava PPS 12 a PPS 15, výměna topení v hasičárně. Bratr M. Filipčík opustil funkci vedoucího mládeže, nahradil jej Vlastislav Mádr. Instruktory jsou nadále Michal Hanzlík a Roman Šimeček. V tomto roce také sbor přispěl MH na letní stanový tábor a to částkou 1000Kč. Byly také pořízeny závodní dresy pro naši mládež.

2008

Tento rok pro nás znamenal mnohé. Došlo k dovybavení zásahové jednotky z krajských dotací. Jednalo se o koupi zásahových kalhot ke kabátům fireman. Nakoupily se také nové zásahové boty. Podařilo se nám sehnat univerzální zásahový oblek tzv. "sršáň". Došlo také k vymalování hasičských garáží a montáže elektrických přímotopů. Pro rozrůstající se kolektiv MH se pořídily závodní přilby objednané v hasičském obchodě ZAHAS v Trnávce. Nakoupeno bylo 20 modrých závodních přileb. Naši mládežníci pod vedením Michala Hanzlíka a Romana Šimečka dosáhli v tomto roce několika významných úspěchů na sportovním poli. Jednalo se pohárové soutěže, odkud si jak mladší tak i starší žáci odvezli krásná 3. místa. Nutno je ještě zmínit branný závod v Přestavlkách kde naši mladší skončily na krásném 2. místě a starší na 16 místě.

System Administrator | 12.03.2015 22:09:29