Naši členové

Výbor SDH zvolený na Výroční valné hromadě dne 3.1.2015

starostka: Monika Štenglová
místostarosta: Roman Kliment
velitel: Jiří Suchánek
jednatelka: Alena Bernhauerová
hospodářka: Marie Hučínová
členové: Dana Kramplová
  Ladislav Krampla
  Ondřej Panák
  Adam Šimeček
  Adam Štengl
  Rudolf Stržínek
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monika Štenglová | 08.04.2015 22:05:55

2015

K 1.1.2015 má SDH Veselíčko celkem 131 zaregistrovaných členů.

Monika Štenglová | 08.04.2015 22:02:25